4-avatar_b_1894

zin art.pl

Typ konta: Czytelnik
Gatunek: Proza, Poezja, Dramat, Przekład
Status: pismo
Znajomi: 2
Czyta autorów: 2
Założenie konta: 20 stycznia 2012, 19:12:17
Ostatnie logowanie: 11 marca 2012, 18:16:24
Dzienniki: 1
Strona internetowa: http://zin.art.pl

Krótki opis:


Tekst:
Jest rozsądną formą konfrontacji.
Z założenia jest nakierowany na prezentację prac osób związanych
z lubelskimi środowiskami twórczymi jak i prace korespondentów
z zewnątrz.
...
ZIN nie popiera ani nie zwalcza poglądów w sferze polityki, religii, obyczajowości. Zostawia to wewnętrznemu poczuciu zarówno autorów jak i odbiorców. Nie wyklucza jednak prezentowania własnych poglądów, z zaznaczeniem że jest to zdanie autora. Oczywistym jest, że redakcja nie opublikuje tekstów niezgodnych z polskim prawem. Redakcja zastrzega sobie również prawo do wyboru nadesłanych materiałów,
o czym poinformuje autora przed publikacją.

Najważniejsze jest dalsze działanie.
Główną ideą jaka powoduje powstanie tego magazynu jest stworzenie wirtualnego miejsca spotkań twórców, prac, zdań, działań, wizji, dyskusji a także upowszechnianie ich szerszej grupie odbiorców. Takie miejsce stwarza możliwość poznania, konfrontowania, rozszerza możliwości wyobraźni o kolejne światy.
Jeżeli powstaną nowe projekty bogatsze o wrażenia zdobyte dzięki ZIN'owi - będzie to dla nas sygnał, że rozwijamy się w dobrym kierunku.

Każda forma.
Dzięki wykorzystaniu możliwości jakie daje dzisiejsza technologia, możliwe będzie osadzanie mediów. Dlatego też ZIN otwarty jest dla wszelkich przejawów twórczych tj. tekstu, grafiki, filmów, dźwięku i animacji.


\\\

redakcja:
ul. Szewska 3/10a, 20-086 Lublin
tel: (+48) 513 913 322
e-mail: enter@zin.art.pl
www.zin.art.pl

\\\

redaktor naczelny:
Karol Grabiec

redaktorzy:
Klaudia C. Krupa
Kamil R. Filipowski
Adam Marczuk

skład/layout/grafika:
Kosma Ostrowski

\\\


Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych,
zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych.

Zobacz więcej

Dziennik (1):

Grupy autora (1):